close
Sign up for our newsletter
menu

2011-05-11 Ny Teknik: Så sparar nya MONALISA på båtens bränsle (Swedish)

2011-05-11 Ny Teknik: Så sparar nya MONALISA på båtens bränsle (Swedish)

Billigare och skonsammare resväg till sjöss. Sjöfartsverkets projekt MONALISA ska ta fram teknik som hjälper skepparen att köra smartare över haven.Även i framtiden är det befälhavaren ombord som planerar resvägen, men tekniken ska hjälpa skepparen att köra smartare och billigare. Faktorer att räkna med är bland annat fartygets storlek, dess djupgående och önskad ankomsttid.