close
Sign up for our newsletter
menu

2013-02-27 Skärgårdsbryggan: MONALISA 2.0 tar sjöfarten in i framtiden (Swedish)

2013-02-27 Skärgårdsbryggan: MONALISA 2.0 tar sjöfarten in i framtiden (Swedish)

Sjöfartsverket fortsätter sitt arbete för en säker och hållbar sjöfart. MONALISA 2.0 är ett nytt projekt som ska bidra till effektivare, säkrare och miljövänligare sjötransporter inom EU.

Modern teknik och realtidsdata samt nya metoder för utbyte av uppgifter mellan fartyg och land ska ta sjöfarten in i framtiden. Genom en ansökan till EU-kommissionens TEN-T program tar nu Sjöfartsverket initiativ till en utökning av det pågående MONALISA-projektet. MONALISA 2.0 är ett direkt resultat av den positiva respons som Sjöfartsverket fått när det gäller utvecklingen av ett nytt Sea Traffic Management-koncept. Det nya konceptet som bygger på dynamisk och proaktiv ruttplanering är en maritim version av flygets trafikledningskoncept SESAR.