close
Sign up for our newsletter
menu

2015 May – Sjöfartstidningen – Martime Informatics (Swedish)

2015 May – Sjöfartstidningen – Martime Informatics (Swedish)

Report from the first Swedish National Conference on Maritime Informatics

Informatik framtiden för sjöfarten

Informatik är på väg in på bredare front i sjöfarten. Något som kan öka effektiviteten, minska utsläppen och göra livet drägligare ombord och på land.