close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Dec – Sjöfartsverket – Nytt projekt för säkrare och effektivare sjöfart i Östersjön (Swedish)

2017 Dec – Sjöfartsverket – Nytt projekt för säkrare och effektivare sjöfart i Östersjön (Swedish)

Förbättrad säkerhet för färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo samt effektivare godsflöde på transportleden Gävle-Rauma står i fokus för EfficientFlow. Projektet pågår i tre år med start 2018 och har en projektbudget på 4,5 miljoner euro, som till stor del kommer från EU:s regionala program Interreg Central Baltic.