close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Dec – Sjöfartsverket – Sjöfartsverkets innovationsprojekt tilldelas pris i Singapore (Swedish)

2017 Dec – Sjöfartsverket – Sjöfartsverkets innovationsprojekt tilldelas pris i Singapore (Swedish)

I hård internationell konkurrens utsågs innovationskonceptet Sea Traffic Management – STM, som koordineras av Sjöfartsverket, den 29e november till vinnare av “Fathom’s Digital Enabler Award” i Singapore. Priset delas ut till en aktör som på ett förtjänstfullt sätt sammanfört sjöfarten med dagens teknikutveckling. STM belönades priset för att på ett framgångsrikt sätt involvera industriaktörer i att skapa en förbättrad kommunikation mellan olika hamnaktörer, mellan fartyg och land samt fartyg sinsemellan och möjliggöra tjänster som gör en avsevärd skillnad inom områdena säkerhet, miljö och kostnadseffektivitet.