close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Jan – Chalmers – STM Projekt – Undersökning för expertbedömning inom navigation (Swedish)

2017 Jan – Chalmers – STM Projekt – Undersökning för expertbedömning inom navigation (Swedish)

Sea T​raffic Management Validation projektet startar en undersökning för att samla in expertbedömning inom navigati on. ​​ En numerisk modell för ett fartygs “Sjösäkerhetsindex” håller på att utvecklas inom STM-projektet och kräver kompetens från nuvarande och/eller tidigare navigatörer (kadetter, styrmän, befälhavare, piloter, instruktörer, lärare, etc.).