close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Jan – Sjöfartstidningen (Innovationsbloggen) – Innovativ kraft – konservativ, trumpen motkraft (Swedish)

2017 Jan – Sjöfartstidningen (Innovationsbloggen) – Innovativ kraft – konservativ, trumpen motkraft (Swedish)

Senaste dagarna har gått i dur och moll för oss som jobbar med innovationer. På den stora e-Navigationskonferensen som går av stapeln varje januari på färjan mellan Köpenhamn och Oslo hördes lotsarnas internationella moderorgan IMPA´s president Simon Pelletier ägna en icke obetydlig tid åt att hacka på det europeiska projektet Sea Traffic Management (STM). STM projektet har över 50 partners från 13 länder och jobbar intensivt med att ta fram nya informationsdelningssystem i syfte att som främsta mål förbättra säkerheten och miljön men även öka effektiviteten och förutsägbarheten inom logistiken. Vilket inte alla tycker är så bra lösning för den egna plånboken.