close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Jul – Sjöfartsverket – STM-Validation – Ett “best practice” projekt (Swedish)

2017 Jul – Sjöfartsverket – STM-Validation – Ett “best practice” projekt (Swedish)

145 projekt ansökte. 34 valdes ut. Ett ännu mindre antal är med i nomineringsprocessen för EPSA (European Public Sector Award). STM Validation-projektet är bland de få som fortfarande är aktuella för priset på europeisk och nationell nivå. Sea Traffic Management (STM) är ett koncept som utformats av en offentlig myndighet och som framgångsrikt har definierats, utvecklats och validerats i tre projekt. Projektkonstellationen med kommersiella partners som skapar nya och förbättrade tjänster baserade på en öppen standardiserad infrastruktur kommer att förändra sjöfarten.