close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Oct – Chalmers – Testa framtidens digitala tjänster i fartygssimulatorer i Göteborg (Swedish)

2017 Oct – Chalmers – Testa framtidens digitala tjänster i fartygssimulatorer i Göteborg (Swedish)

Sea Traffic Management (STM) är ett av världens största e-navigationsprojekt och leds av Sjöfartsverket i samarbete med ett 60-tal partners i Europa. Inom ramen för projektet har European Maritime Simulation Network utvecklats – en sammankoppling av simulatorscenter i åtta europeiska länder. European Maritime Simulation Network gör det möjligt att köra simuleringar med ett 30-tal bemannade bryggor i sju länder samtidigt. Nu söker projektet sjöbefäl som vill vara med i studien och testa såväl befintliga bryggsystem som de nya tjänster som Sea Traffic management utvecklar.