close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Oct – Skärgårdsbryggan – Digitalt utbyte ger snabbare sjöräddning (Swedish)

2017 Oct – Skärgårdsbryggan – Digitalt utbyte ger snabbare sjöräddning (Swedish)

Med hjälp av teknik baserad på STM kan Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, styra exakt vem som ska vara mottagare av viss information. Information till räddningsenheter, särskilda fartyg inom ett visst geografiskt område eller utvalda fartyg som kommer att passera ett område där en sjöräddningsinsats pågår.