close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Sep – Ny teknik – Så här kan lotstrafik på distans gå till (Swedish)

2017 Sep – Ny teknik – Så här kan lotstrafik på distans gå till (Swedish)

Inom flygtrafik finns standardiserade system för kommunikation om flygvägar, där flygbolag och flygtrafikledningar delar information med varandra. För sjöfarten finns inte lika utvecklade system. Men det pågår ett arbete med det som kallas Sea Traffic Management, STM, där alla parter inom sjöfarten ska ha en uppdaterad bild av hur fartyg rör sig. Svenska Sjöfartsverket leder ett stort EU-projekt för att införa STM.