close
Sign up for our newsletter
menu

2017 Sep – Sjöfartstidningen – Stort intresse för STM (Swedish)

2017 Sep – Sjöfartstidningen – Stort intresse för STM (Swedish)

Världssjöfartens dag högtidlighölls på tisdagen på World Maritime University i Malmö. Störst intresse bland dagens talare fick Ulf Siwe.