close
Sign up for our newsletter
menu

2018 Apr – Båtliv – Östersjön blir världsledande inom e-navigation (Swedish)

2018 Apr – Båtliv – Östersjön blir världsledande inom e-navigation (Swedish)

Helsingforskommissionen, HELCOM, identifierar e-navigation genom Sea Traffic Management som ett viktigt verktyg för att ytterligare minska risken för olyckor till sjöss, och på så vis bidra till de övergripande målen för HELCOM.