close
Sign up for our newsletter
menu

2018 Jan – Ålands sjöfart – Unik teknik på äldre kämpe (Swedish)

2018 Jan – Ålands sjöfart – Unik teknik på äldre kämpe (Swedish)

Passagerarfartyget Pearl Seaways (ex Athena och Star Aquarius), som till vardags trafikerar sträckan Oslo-Köpenhamn, är nu utrustat med STM-teknik. En av grundtankarna inom STM (Sea Traffic Management) är att ett mer stukturerat och digitalt informationsutbyte mellan fartyg, hamnar och andra aktörer inom branschen ska bidra till effektivare sjöfart.