close
Sign up for our newsletter
menu

2018 Jan – Infrasverige – Framtidens informationsutbyte mellan fartyg testas på Pearl Seaways

2018 Jan – Infrasverige – Framtidens informationsutbyte mellan fartyg testas på Pearl Seaways

Passagerarfartyget Pearl Seaways, som till vardags trafikerar sträckan Oslo-Köpenhamn, är nu utrustat med STM-teknik. En av grundtankarna inom STM (Sea Traffic Management) är att ett mer stukturerat och digitalt informationsutbyte mellan fartyg, hamnar och andra aktörer inom branschen ska bidra till effektivare sjöfart.