close
Sign up for our newsletter
menu

2018 Jun – Regeringskansliet – Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi (Swedish)

2018 Jun – Regeringskansliet – Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi (Swedish)

Några exempel på detta är Sjöfartsverkets innovationsarbete inom sjömotorvägskonceptet Sea Traffic Management, Interreg-projektet EMMA som utvecklar inlandssjöfarten.