close
Sign up for our newsletter
menu

2018 Nov – Samferdsel & Infrastruktur – Mer effektiv og sikker sjøfart (Norwegian)

2018 Nov – Samferdsel & Infrastruktur – Mer effektiv og sikker sjøfart (Norwegian)

Gjennom tre år har EfficienSea 2 hatt som mål å utvikle løsninger som kan bidra til å etablere felles digitale standarder i den maritime verden. Det er etablert MCP, en sky-basert plattform som gjør det mulig for aktører i den maritime sektoren å dele data og kommunisere mer effektivt.